ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (παλαιά εταιρία)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (παλαιά εταιρία)

Πρωταρχικός στόχος της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων της Creta Farms S.A, αποτελεί η ορθή, άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων της Εταιρείας και των θεσμικών επενδυτών.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES