όροι χρήσης
Αρχική / όροι χρήσης

όροι χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα! Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε (εφεξής η «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ») δεσμεύεται να διατηρήσει σχέση εμπιστοσύνης με τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Οι κάτωθι όροι διέπουν την από μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας. Μέσω της πρόσβασης και χρήσης αυτής της τοποθεσίας, αποδέχεσθε πλήρως τους όρους χρήσης και αποδέχεσθε ότι κάθε άλλη συμφωνία μεταξύ υμών και της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (και τους παροχείς υπηρεσιών για την ιστοσελίδα) αντικαθίσταται από το παρόν σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του παρόντος. Εάν δεν αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να αποχωρήσετε από την παρούσα τοποθεσία.

1. Επιτρεπόμενη χρήση

Η παρούσα τοποθεσία και όλα τα περιεχόμενά της στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά, το κείμενο, το σχέδιο, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εικονίδια και οι εικόνες, («το Περιεχόμενο»), προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή τρίτους με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

Επιτρέπεται η λήψη Περιεχομένου, αλλά μόνο με σκοπό την προσωπική πληροφόρηση και όχι για εμπορικούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς. Η δε λήψη αυτή επιτρέπεται και μόνο με την προϋπόθεση ότι δεν θα προβείτε σε απομάκρυνση, τροποποίηση ή συγκάλυψη των πληροφοριών, του περιεχομένου ή των δικαιωμάτων (πνευματικής ιδιοκτησίας κι άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων) που εμπεριέχει το Περιεχόμενο.

Η χρήση της ιστοσελίδας και η ανάρτηση υλικού σε αυτήν θα πρέπει να μην είναι παράνομη ή προσβλητική. Ειδικότερα, ως όρος για την πρόσβαση και τη χρήση της παρούσας δεσμεύεστε προς τη ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δύναται να αφαιρέσει οποιαδήποτε περιεχόμενο από την ιστοσελίδα το οποίο κατά την άποψή της μπορεί να είναι παράνομο ή προσβλητικό.

2. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

2.1. Υλικό που παρέχεται από τη ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και σημάτων, σε υλικό δημοσιοποιημένο από τη ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή για λογαριασμό της στην Ιστοσελίδα (πχ. κείμενο και εικόνες) είναι ιδιοκτησία της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή των αδειούχων της.

2.2.  Υλικό που παρέχεται από Εσάς

Δηλώνετε και εγγυάστε στη CRETA FARΜ ότι είστε είτε ο δημιουργός του υλικού που συνεισφέρετε στην παρούσα ιστοσελίδα, είτε έχετε αποκτήσει τα σχετικά δικαιώματα (δηλαδή, έχετε λάβει άδεια από τον δικαιούχο) και είστε έτσι σε θέση να συνεισφέρετε το εν λόγω υλικό (πχ. φωτογραφίες, βίντεο, μουσική) στην Ιστοσελίδα.

Συμφωνείτε ότι το υλικό που συνεισφέρετε θα τύχει χειρισμού σαν μη εμπιστευτική πληροφορία και χορηγείτε στη ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ μία δωρεάν, διαρκή και παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιεί (συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης, αναπαραγωγής, διαβίβασης, δημοσίευσης ή μετάδοσης) το υλικό που παρέχετε για σκοπούς που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δύναται να αποφασίσει ελεύθερα για το κατά πόσο θα κάνει χρήση του εν λόγω υλικού ή όχι και ότι η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ μπορεί να έχει ήδη παράξει παρόμοιο υλικό ή να έχει αποκτήσει τέτοιο υλικό από άλλες πηγές, περίπτωση κατά την οποία όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο υλικό αυτό παραμένουν στη ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και στους αδειούχους της.

3. Ευθύνη

Αν και η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια και πληρότητα του υλικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα μας και να αποφύγει προβλήματα προσβασιμότητας σε αυτήν, δεν είμαστε υπεύθυνοι για ανακριβείς πληροφορίες, προβλήματα στην πρόσβαση, διακοπή λειτουργίας ή άλλα γεγονότα τα οποία ενδέχεται να σας προξενήσουν άμεση (πχ. βλάβη του υπολογιστή) ή έμμεση (π.χ. διαφυγόντα κέρδη) ζημία. Η πρόσληψη και χρήση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει συνδέσμους προς ιστότoπους τρίτων. Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δεν έχει έλεγχο επί των ιστοτόπων που ανήκουν σε τρίτους, δεν τους υποστηρίζει απαραίτητα και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτούς, αναφορικά με το περιεχόμενό τους την εγκυρότητα και τη λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, σας καλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης των εν λόγω ιστοτόπων τρίτων καθώς και να είστε ενημερωμένοι για τις όποιες αλλαγές σε αυτές.

4. Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαχειριστής της ιστοσελίδας είναι η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ελλάς Α.Ε., 25ο χλμ Ε.Ο ΑΘΗΝΑΣ-ΛΑΜΙΑΣ, 14568 Κρυονέρι Αττικής, Ελλάδα.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο αναφορικά με την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας (i) μέσω email στο info@cretafarm.gr (ii) τηλεφωνικώς στο 210 6260000

5. Τροποποιήσεις όρων χρήσης

Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δύναται να κάνει οποιαδήποτε στιγμή τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης με σχετική αναθεώρηση. Παρακαλούμε, ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε χρήστες που προέρχονται μόνο από την Ελλάδα. H ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας θα είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα σε τοποθεσίες διαφορετικές από την Ελλάδα.

Εσείς και η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αξίωση ή διένεξη σχετική με την ιστοσελίδα θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών, Ελλάδα.