Eταιρική πολιτική για μέτρα περιορισμού του COVID 19
Αρχική / Eταιρική πολιτική για μέτρα περιορισμού του COVID 19

Eταιρική πολιτική για μέτρα περιορισμού του COVID 19

Αγαπητοί συνάδελφοι, καταναλωτές & συνεργάτες

Η εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κρισιμότητα της κατάστασης που βιώνουμε όλοι μας και με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία και την υγεία συναδέλφων, καταναλωτών, πελατών και συνεργατών, δεσμεύεται για την τήρηση σειράς προληπτικών μέτρων με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού SARSCoV-2.

Στο πλαίσιο της ευθύνης που όλα τα μέλη της οικογένειας της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, φέρουμε τόσο σε συλλογικό όσο και ατομικό επίπεδο, αποφασίστηκε ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η πιστή τήρηση της παρακάτω σειράς μέτρων βάση των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και των λοιπών αρμοδίων αρχών.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Οργανωτικά Μέτρα

 1. Από την πρώτη στιγμή που αναγνωρίστηκε ο κίνδυνος, έχει προβεί σε έγκαιρη συγκρότηση ομάδας Διαχείρισης Κρίσης για τον καθορισμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο τήρησης των προληπτικών μέτρων.
 2. Έχει στο ανθρώπινο δυναμικό της Τεχνικό Ασφάλειας καθώς και Γιατρό εργασίας προκειμένου να διερευνώνται οι πιθανοί κίνδυνοι που υπάρχουν στους χώρους εργασίας και να προτείνονται μέτρα για την αποφυγή των κινδύνων αυτών για την προστασία των εργαζομένων, των οικογενειών τους και των συνεργατών της.
 3. Εφαρμόζει αυστηρές οδηγίες για τους Ταξιδιώτες από χώρες και περιοχές α) με τοπική μετάδοση SARS-CoV-2 και β) με εισαγόμενα κρούσματα για την αποτροπή και αποφυγή μετάδοσης του ιού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 4. Έχει περιορίσει τις επισκέψεις τρίτων συνεργατών στους χώρους της και περιορίσει τις επαφές τους με τους εργαζόμενους της εταιρείας.
 5. Προτρέπει τους συνεργάτες της για παραλαβές εγγράφων για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
 6. Προτρέπει τους πελάτες της για τηλεφωνικές παραγγελίες αντί φυσικής παρουσίας των πωλητών για αποφυγή συναθροίσεων και επαφών.
 7. Σε περίπτωση εμφάνισης θετικού κρούσματος, εκτός από την ενημέρωση των αρμόδιων Διευθύνσεων, παροτρύνονται οι εργαζόμενοι όπως επικοινωνούν οι ίδιοι με τον ΕΟΔΥ για τη λήψη κατευθύνσεων και ενεργειών. Εν συνεχεία η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού επικοινωνεί με τους εργαζόμενους για να ενημερωθεί για την πορεία των ενεργειών που θα ακολουθήσει ο κάθε εργαζόμενος.

2. Μέτρα Ατομικής Υγιεινής & Μέσα Ατομικής Προστασίας

 1. Έχει προμηθευτεί σε επαρκείς ποσότητες συσκευές απολύμανσης χεριών, αναλώσιμων υλικών απολυμαντικών και προσωπικής υγιεινής, όπως αλκοολούχα διαλύματα καθαρισμού των χεριών, μάσκες και γάντια μιας χρήσης, υγρά καθαρισμού επιφανειών, χαρτιά καθαριότητας, θερμόμετρα.
 2. Παρέχει κατάλληλα ατομικά μέσα προστασίας μιας χρήσης (μάσκα, γάντια, απολυμαντικό) σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων μας με ιδιαίτερη εστίαση όμως στους εργαζομένους:
  – της παραγωγής
  – της εφοδιαστικής
  – του τμήματος πωλήσεων
 3. Επιβλέπει τη συμμόρφωση εργαζομένων και εξωτερικών συνεργατών για την εφαρμογή ορθών πρακτικών ατομικής υγιεινής.

3. Μέτρα για τον καθαρισμό & την απολύμανση των εργασιακών χώρων

 1. Εφαρμόζει μέτρα για επαρκή αερισμό εργασιακών χώρων & συντήρησης του συστήματος εξαερισμού/ κλιματισμού.
 2. Εφαρμόζει συστηματικό καθαρισμό χώρων, επιφανειών και εξοπλισμού εργασίας. Εφαρμόζει προγράμματα σχολαστικού καθαρισμού όλων των επιφανειών και χώρων στους χώρους παραγωγής και γραφείων με ιδιαίτερη έμφαση σε διακόπτες φωτισμού, κουμπιά ανελκυστήρων, πόμολων σε πόρτες και οποιαδήποτε επιφάνεια έρχεται σε επαφή με μεγάλο αριθμό εργαζομένων.
 3. Εφαρμόζει πρόγραμμα απολύμανσης όλων των χώρων παραγωγής και των γραφείων με ειδικό απολυμαντικό εκνέφωσης.
 4. Η αποτελεσματικότητα της απολύμανσης των επιφανειών και της ποιότητας του αέρα στους χώρους παραγωγής τεκμηριώνεται με μεθόδους αναλύσεων ελέγχου οι οποίες εφαρμόζονται από τα αρμόδια τμήματα της εταιρείας.

4. Οδηγίες για τους εργαζόμενους

 1. Έχει επικοινωνήσει την Πολιτική της στους Εργαζόμενους της εταιρείας και στους καταναλωτές της μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της & βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με το προσωπικό της για την άμεση αναφορά οποιασδήποτε ασθένειας των ίδιων ή στενών μελών της οικογένειάς τους.
 2. Έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό της με Γιατρούς και Υγιεινολόγους, εξειδικευμένους στην Υγιεινή και Ασφάλειας της εργασίας για την εφαρμογή αναλυτικών και πρακτικών Οδηγιών για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού SARS-CoV-2.
 3. Έχει εκδώσει και μοιράσει σαφείς Οδηγίες σε όλο το προσωπικό για την συμπεριφορά τους τόσο στους χώρους εργασίας όσο και σε προσωπικό επίπεδο βάσει των Οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), του Υπουργείου Υγείας αλλά και Εταιρικών κανόνων ορθής και υγιεινής πρακτικής για την προσωπική τους συμπεριφορά στην κατάσταση της πανδημίας γρίπης.
 4. Έχει διανείμει σε όλο το προσωπικό της, ενημερωτικές Παρουσιάσεις με Καλές Πρακτικές Υγιεινής (ενδεικτικά: αερισμός του χώρου, αποφυγή χειραψίας, τήρηση απόστασης μεταξύ των εργαζομένων, απολύμανση κλιματιστικών, αποφυγή συναθροίσεων κτλ.
 5. Έχει μεριμνήσει για τους εργαζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού για δυνατότητα τηλεργασίας.
 6. Εφαρμόζει τηλεργασία και εκ περιτροπής φυσική παρουσία των εργαζομένων όπου είναι εφικτό.

Σε στενή συνεργασία με όλα τα αρμόδια τμήματα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση και ενημέρωση:

Η παραπάνω δέσμευση της Διοίκησης αποτελεί βασικό στόχο της Πολιτικής της και υποχρέωσή της έναντι της προστασίας των εργαζομένων και των οικογενειών τους, των πελατών της, των προμηθευτών της και όλων των συνεργατών της, με τους οποίους συνεργάζεται και έρχεται σε επαφή.

Η Διοίκηση της Επιχείρησης προτρέπει όλο το προσωπικό να συμμετάσχει στην προσπάθεια με στόχο τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού SARS CoV-2 ώστε σύντομα να επιστρέψουμε όλοι με ΥΓΕΙΑ στους φυσιολογικούς  μας ρυθμούς.

Με εκτίμηση,

Βιβή Σεφέρη |Διεύθυνση Ολικής Ποιότητας
Διεύθυνση Ολικής Ποιότητας
Creta Farm Όμιλος Επιχειρήσεων