Αλλαντικά Food Service - Creta Farms

αλλαντικά food service

Στην κατηγορία των αλλαντικών food service, η Creta Farms κυριαρχεί με μια πλήρη γκάμα που θα καλύψει τις απαιτήσεις ακόμη και των πιο εξειδικευμένων αγοραστών. Το πλούσιο κωδικολόγιο των προϊόντων Food Service εξασφαλίζει την ποικιλία, αλλά και την ευκολία χρήσης.

Τα αλλαντικά Food service της Creta Farms τυγχάνουν πάντα της καλύτερης υποδοχής, διότι:

• Διατίθενται σε πλούσια γκάμα
• Προσφέρονται σε διάφορες κοπές, για μεγαλύτερη ευκολία και φρεσκάδα.
• Έχουν εγγυημένη υψηλή ποιότητα, ακολουθώντας πάντα τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους
• Ορίζουν την ιδανική σχέση ποιότητας – τιμής.