περιβάλλον

περιβάλλον

Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, με καταγωγή από το νησί της Κρήτης, έναν τόπο με υπέροχο φυσικό περιβάλλον και μοναδική στον κόσμο χλωρίδα, δεν θα μπορούσε παρά να χρίσει τον εαυτό της προστάτη του φυσικού πλούτου που κληρονόμησε και να διασφαλίσει εμπράκτως την περιβαλλοντική αειφορία και για τις επόμενες γενιές.

Στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης και από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της εταιρείας, εφαρμόζουμε πρακτικές που επιστρέφουν στο περιβάλλον.

Η περιβαλλοντική προστασία και φροντίδα αποτελεί άξονα της φιλοσοφίας και ηθική μας δέσμευση προς τους κατοίκους ολόκληρης της Ελλάδας.

Έτσι, από την επιλογή των πρώτων υλών και την επεξεργασία, μέχρι την παραγωγή, τη συντήρηση και τη συσκευασία των προϊόντων, τηρούνται οι αυστηρότερες εθνικές και διεθνείς φιλικές προς το περιβάλλον προδιαγραφές, στις οποίες μάλιστα, με δική μας πρωτοβουλία και το συνεπαγόμενο κόστος επενδύσεων, έχουμε θέσει υψηλότερα στάνταρ.

Οι σημαντικές και συνεχείς υψηλές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα για το οποίο νιώθουμε υπερήφανοι, καθώς η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κατατάσσεται στις καλύτερες στην κατηγορία της εταιρείες της Ν/Α Ευρώπης από πλευράς προστασίας του περιβάλλοντος.

Βιολογικός Καθαρισμός νερού βιομηχανίας και χοιροτροφικής μονάδας

Στις εργοστασιακές μας εγκαταστάσεις βρίσκεται η μονάδα βιολογικού καθαρισμού, όπου με συνεχείς προσθήκες και βελτιώσεις χρησιμοποιείται τεχνολογία αιχμής για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων της χοιροτροφικής μονάδας και του εργοστασίου αλλαντικών.

Από τον βιολογικό καθαρισμό μας παράγεται νερό, το οποίο αξιοποιείται για το πότισμα των 8.000 δέντρων και φυτών που περιβάλλουν τις εγκαταστάσεις της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ένα μεγάλο μέρος του καλύπτει και τις απαιτήσεις για καθαρό νερό σε άλλες χρήσεις. Στα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας είναι η αξιοποίησή του για άρδευση αγροτικών καλλιεργειών καθώς και περιαστικού πρασίνου.

Αξιοποίηση στερεών αποβλήτων χοιροτροφικής μονάδας

Η φιλοσοφία της ανακύκλωσης της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ βρίσκει εφαρμογή και στα στερεά απόβλητα, που αποστέλλονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα παραγωγής βιοαερίου ώστε να αξιοποιούνται πλήρως.

Ολοκληρωμένα προγράμματα ανακύκλωσης

Κάθε ένας από εμάς στην ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , σε οποιαδήποτε θέση κι αν βρίσκεται, ασπάζεται το κοινό μας όραμα της πράσινης ανάπτυξης. Μέσω του οράματος διαμορφώνουμε την αλυσίδα παραγωγής της εταιρείας, αλλά και την προσωπική μας στάση απέναντι στο περιβάλλον και την προστασία του.

Έμπρακτα, λοιπόν, εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού, αλουμινίου, οχημάτων, ελαστικών οχημάτων, ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών και μπαταριών στο εσωτερικό της εταιρείας, μέσω συνεργασιών που έχουμε αναπτύξει από το 2002.

Συγκεκριμένα, συνεργαζόμαστε:
A) με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ www.herrco.gr), η οποία με τα έργα Μπλε Κάδου / Μπλε Κώδωνα υποστηρίζει και αναπτύσσει ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα ανακύκλωσης σε ολόκληρη την χώρα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Όλα αυτά τα χρόνια, η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ στηρίζει τη δημιουργία υποδομής ανακύκλωσης στη χώρα μας με καταβολή ετήσιων εισφορών που αντιστοιχούν στη χρηματοδότηση χιλιάδων μπλε κάδων ανακύκλωσης.

Β) με άλλα κατάλληλα αδειοδοτημένα Συστήματα Ανακύκλωσης υλικών όπως:

  • Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Παλαιών Ελαστικών (ECOELASTIKA Α.Ε.)
  • Το Σύστημα Ανακύκλωσης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Α.Ε.(ΑΦΗΣ Α.Ε.)
  • Την Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Re-Battery Α.Ε (Re-BatteryA.E.)
  • Την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ)
  • Την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.