γενικές συνελεύσεις - Creta Farms

γενικές συνελεύσεις

2021

23.06.2021

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23.06.2021

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Εντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου (Τηλεδιάσκεψη)

Πληροφόρηση μετόχων GDPR

Πρακτικό ΔΣ για ΕΓΣ 23.06.2021

Πρόσκληση για ΕΓΣ 23.06.2021

Σχέδια Αποφάσεων ΕΓΣ

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Δήλωση συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης

 

2020

27.02.2020

Ανακοίνωση αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης

Συμφωνία εξυγίανσης – μεταβίβασης επιχείρησης

Επιχειρηματικό σχέδιο Creta Farm 05.02.2020

Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Έντυπο εξουσιοδότησης αντιπροσώπου 

Σχέδιο αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης 

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης 

14.01.2020

Ανακοίνωση αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης

Σχέδιο αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης

Έντυπο εξουσιοδότησης αντιπροσώπου

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

2019

23.12.2019

Ανακοίνωση αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης

Σχέδιο αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης

Έντυπο εξουσιοδότησης αντιπροσώπου 

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

 

04.09.2019

Ανακοίνωση αποφάσεων τακτικής γενικής συνέλευσης

Aνακοίνωση για τη διακοπή της τακτικής γενικής συνέλευσης

Ανακοίνωση διακοπής τακτικής γενικής συνέλευσης

Ανακοίνωση αναβολής τακτικής γενικής συνέλευσης

Σχέδιο αποφάσεων τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύνολο μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου

Έντυπο εξουσιοδότησης αντιπροσώπου

Αναθεωρημένη πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 

 

07.06.2019

Ανακοίνωση αποφάσεων της από 26.06.2019 έκτακτης γενικής συνέλευσης 

Ανακοίνωση αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης 

Σχέδιο αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης

Σύνολο μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου 

Έντυπο εξουσιοδότησης αντιπροσώπου 

Αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της έκτακτης γενικής συνέλευσης 

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

 

15.02.2019

Ανακοίνωση αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

Σχέδιο αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης 

Έντυπο εξουσιοδότησης αντιπροσώπου 

Σύνολο μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου 

2018

28.08.2018

Ανακοίνωση αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης μετόχων 

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

Έκθεση ΔΣ

Έντυπο εξουσιοδότησης αντιπροσώπου 

Σχέδιο αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης

13.06.2018

Ανακοίνωση αποφάσεων τακτικής γενικής συνέλευσης μετόχων

Έντυπο εξουσιοδότησης αντιπρόσωπου

Προσκληση μετόχων τακτικής γενικής συνέλευσης

Σχέδιο αποφάσεων τακτικής γενικής συνέλευσης

2017

Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης 

Πρόσκληση γενικής συνέλευσης

Σχέδια αποφάσεων τακτικής γενικής συνέλευσης 

2016

Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης 

Σχέδιο αποφάσεων τακτικής γενικής συνέλευσης 

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

2015

Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης 

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης 

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

2014

Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης 

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES