ανακοινώσεις - Creta Farms

ανακοινώσεις

2018

Ανακοίνωση αντικατάστασης μέλους ΔΣ & Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου 

Ανακοίνωση αντικατάστασης διευθυντικών στελεχών 

Ανακοίνωση αντικατάστασης μέλους ΔΣ & Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

Ανακοίνωση αποχώρησης Οικονομικού Διευθυντή 

Ανακοίνωση για οικονομικά αποτελέσματα Η1 2018 

Aνακοίνωση αποχώρησης εσωτερικού ελεγκτή 

Aνακοίνωση για συμφωνία με συστημικές τράπεζες

Aνακοίνωση οικονομικού ημερολογίου 2018

Δελτίο τύπου για οικονομικά αποτελέσματα 2017

Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2018

2017

Οικονομικά αποτελέσματα Η1 2017

Αλλαγή υπέυθυνου εξυπηρέτησης μετοχών 

Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου 2017

Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων 2016

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

Γνωστοποίηση για εναρξη διαδικασιών συγχώνευσης

Γνωστοποίηση για την αγορά ιδίων μετοχών

Η Creta Farms κατακτά την αγορά της Σερβίας

Τροποποιηση οικονομικού ημερολογίου 2017

 

2016

01/08/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

03/10/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

03/11/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

04/08/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

05/08/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

05/09/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

07/10/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

11/10/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

13/12/2016

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων μετοχών

17/08/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

17/10/2016

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων μετοχών

18/08/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

20/09/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

21/10/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

23/09/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών 

27/09/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

31/08/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

 

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ σχεδίου συγχώνευσης

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

Γνωστοποιηση μεταβολης ποσοστων

Είσοδος στην αγορά της Βουλγαρίας

Είσοδος στην αγορά της Ρουμανίας

Είσοδος στην αγορά της Σερβίας

Νέα σύμβαση licensing στην Ισπανία

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης Creta Farm με ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ

Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων Η1 2016