ανακοινώσεις - Creta Farms

ανακοινώσεις

2021

Γνωστοποίηση μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου Πειραιώς

 

2020

Αλλαγή υπεύθυνου εταιρικών ανακοινώσεων & εξυπηρέτησης μετόχων

Ανακοίνωση για υπογραφή πρωτοκόλλου μεταβίβασης επιχείρησης

Ανακοίνωση Εταιρίας 28.08.2020 για την επικύρωση του σχεδίου εξυγίανσης της Εταιρίας

Ανακοίνωση Εταιρίας 05.08.2020 σχετικά με το πόρισμα της Deloitte Business Solutions 

Ανακοίνωση Εταιρίας 31.07.2020 αναφορικά με πόρισμα Deloitte

Απάντηση της Εταιρίας σε δημοσιεύματα του Τύπου 27.07.2020 

Απάντηση της Εταιρίας στην από 03.06.2020 επιστολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Ανακοίνωση επί της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης 

Ανακοίνωση εταιρίας για απόφαση δικαστηρίου 04.06.2020

Απάντηση σε δημοσιεύματα του τύπου 02.06.2020

Ανακοίνωση εταιρίας 28.05.2020

Απάντηση της εταιρίας σε δημοσιεύματα του τύπου 08.05.2020

Ανακοίνωση εταιρίας 27.04.2020

Ανακοίνωση εταιρίας 21.04.2020

Γνωστοποίηση μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου 24.03.2020 EUROBANK

Δελτίο τύπου 27.02.2020

Ανακοίνωση εταιρίας 25.02.2020

Ανακοίνωση εταιρίας 24.02.2020

Ανακοίνωση εταιρίας 11.02.2020

Ανακοίνωση εταιρίας 06.02.2020

Ανακοίνωση εταιρίας 05.02.2020

Ανακοίνωση εταιρίας 24.01.2020

Ανακοίνωση συγκρότησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Ανακοίνωση συγκρότησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

2019

Ανακοίνωση εταιρίας 24.12.2019

Γνωστοποίηση μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου 20.12.2019 ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Ανακοίνωση Εταιρίας 20.12.2019

Ανακοίνωση Εταιρίας 13.12.2019

Ανακοίνωση Εταιρίας 04.12.2019

Ανακοίνωση Εταιρίας 19.11.2019

Ανακοίνωση Εταιρίας για υπεύθυνο Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπή  Ελέγχου

Δελτίο Τύπου 

Γνωστοποίηση αλλαγής μελών ΔΣ

Ορθή επανάληψη γνωστοποίησης μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου ALPHA BANK

Γνωστοποίηση μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου EUROBANK ERGASIAS AE

Γνωστοποίηση μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου 14.10.2019 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Γνωστοποίηση μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου 14.10.2019 ALPHA BANK 

Γνωστοποίηση μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου 14.10.2019 ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Γνωστοποίηση μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου 10.10.2019 ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Γνωστοποίηση μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου 14.10.2019 κ. Εμμ Δομαζάκι

Γνωστοποίηση μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου 11.10.2019 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Γνωστοποίηση μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου 11.10.2019 κ. Κων. Δομαζάκη

Γνωστοποίηση μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου 10.10.2019 κ. Κων. Δομαζάκη

Γνωστοποίηση μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου 14.10.2019 κ. Κων. Δομαζάκη

Γνωστοποίηση μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου 09.10.2019 Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων

Γνωστοποίηση μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου 09.10.2019 κ. Εμμ. Δομαζάκι

Ανακοίνωση Εταιρίας για δημοσιεύματα στον Τύπο

Δελτίο τύπου 27.09.2019

Σχολιασμός δημοσιευμάτων του Τύπου 

Δελτίο Τύπου 

Ανακοίνωση έναρξης διαδικασίας υποβολής οικονομικών προσφορών στα πλαίσια εξεύρεσης επενδυτή της Εταιρίας

Ανακοίνωση στοιχείων οικονομικών αποτελεσμάτων για την εξάμηνη περίοδο με λήξη την 30.06.2019

Ανακοίνωση Εταιρίας 

Ανακοίνωση Εταιρίας – απάντηση σε δημοσιεύματα

Ανακοίνωση Εταιρίας για Συμφωνία STANDSTILL/MOU

Ανακοίνωση συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Αλλαγή υπεύθυνου εταιρικών ανακοινώσεων & εξυπηρέτησης μετόχων

Δελτίο τύπου για το πόρισμα του Ειδικού Ελέγχου

Ενημέρωση αναφορικά με την εξέλιξη του διενεργούντος Ειδικού Ελέγχου

Παραίτηση Οικονομικής Διευθύντριας

 Απάντηση σε επιστολή του ΧΑΑ και της ΕΚ

Ανασυγκρότηση αρμοδιοτήτων μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

Σχολιασμός Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2018

Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Ανακοίνωση συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου 

Ανακοίνωση για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου 

Ανακοίνωση εισαγωγής νέων μετοχών από Α.Μ.Κ.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας 06.02.2019

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας 04.02.2019

Ανακοίνωση σχετικά με σχολιασμό δημοσιευμάτων του Τύπου 01.02.2019

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας 30.01.2019

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης ΑΜΚ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας 28.01.2019

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας 28.01.2019

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας  24.01.2019

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας 23.01.2019

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας 18.01.2019

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας 15.01.2019

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας 02.01.2019

2018

Γνωστοποίηση Συναλλαγών 27.12.2018

Γνωστοποίηση Συναλλαγών 21.12.2018 

Γνωστοποίηση Συναλλαγών 20.12.2018 

Πληροφοριακό Δελτίο 

Ανακοίνωση ΑΜΚ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπερ. των παλαιών μετόχων 

Ανακοίνωση  Διάθεσης  Πληροφοριακού Δελτίου

Ανακοίνωση αντικατάστασης μέλους ΔΣ & Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου 

Ανακοίνωση αντικατάστασης διευθυντικών στελεχών 

Ανακοίνωση αντικατάστασης μέλους ΔΣ & Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

Ανακοίνωση αποχώρησης Οικονομικού Διευθυντή 

Ανακοίνωση για οικονομικά αποτελέσματα Η1 2018 

Aνακοίνωση αποχώρησης εσωτερικού ελεγκτή 

Aνακοίνωση για συμφωνία με συστημικές τράπεζες

Aνακοίνωση οικονομικού ημερολογίου 2018

Δελτίο τύπου για οικονομικά αποτελέσματα 2017

Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2018

2017

Οικονομικά αποτελέσματα Η1 2017

Αλλαγή υπέυθυνου εξυπηρέτησης μετοχών 

Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου 2017

Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων 2016

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

Γνωστοποίηση για εναρξη διαδικασιών συγχώνευσης

Γνωστοποίηση για την αγορά ιδίων μετοχών

Η Creta Farms κατακτά την αγορά της Σερβίας

Τροποποιηση οικονομικού ημερολογίου 2017

2016

01/08/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

03/10/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

03/11/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

04/08/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

05/08/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

05/09/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

07/10/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

11/10/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

13/12/2016

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων μετοχών

17/08/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

17/10/2016

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων μετοχών

18/08/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

20/09/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

21/10/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

23/09/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών 

27/09/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

31/08/2016

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ σχεδίου συγχώνευσης

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

Γνωστοποιηση μεταβολης ποσοστων

Είσοδος στην αγορά της Βουλγαρίας

Είσοδος στην αγορά της Ρουμανίας

Είσοδος στην αγορά της Σερβίας

Νέα σύμβαση licensing στην Ισπανία

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης Creta Farm με ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ

Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων Η1 2016