οικονομικά στοιχεία

οικονομικά στοιχεία

 

2017

ΕΤΗΣΙΑ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Οικονομική Έκθεση περιόδου Α’ Εξαμήνου 2017 

2016

ΕΤΗΣΙΑ

Eτήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2016

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Οικονομική Έκθεση περιόδου Α’ Εξαμήνου 2016

 

2015

ΕΤΗΣΙΑ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2015

9ΜΗΝΟΥ

Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις 

Στοιχεία  και Πληροφορίες

6ΜΗΝΟΥ

Οικονομική Έκθεση περιόδου

Στοιχεία  και Πληροφορίες

3ΜΗΝΟΥ

Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις

Στοιχεία και Πληροφορίες

 

2014

ΕΤΗΣΙΑ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2014

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2014

9ΜΗΝΟΥ

Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου

Στοιχεία και Πληροφορίες

6ΜΗΝΟΥ

Οικονομική Έκθεση περιόδου

Στοιχεία και Πληροφορίες

3ΜΗΝΟΥ

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου

Στοιχεία και Πληροφορίες

2013

ΕΤΗΣΙΑ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2013

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2013

9ΜΗΝΟΥ

Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου

Στοιχεία και Πληροφορίες

6ΜΗΝΟΥ

Οικονομική Έκθεση περιόδου

3ΜΗΝΟΥ

Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου

Στοιχεία και Πληροφορίες

 

2012

ΕΤΗΣΙΑ

Ετήσια Οικονομική Εκθεση χρήσης 2012

Στοχεία και Πληροφορίες χρήσης 2012

9ΜΗΝΟΥ

Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου

Στοιχεία και Πληροφορίες

6ΜΗΝΟΥ

Οικονομική Έκθεση περιόδου

Στοιχεία και Πληροφορίες

3ΜΗΝΟΥ

Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου

Στοιχεία και Πληροφορίες

 

2011

ΕΤΗΣΙΑ

Ετήσια Έκθεση χρήσης 2011

Στοιχεία και Πληροφορίες

9ΜΗΝΟΥ

Οικονομική Έκθεση περιόδου

Στοιχεία και Πληροφορίες

6ΜΗΝΟΥ

Οικονομική Έκθεση περιόδου

3ΜΗΝΟΥ

Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου

Στοιχεία και Πληροφορίες

2010

ΕΤΗΣΙΑ

Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2010

Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 2010

9ΜΗΝΟΥ

Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου

Στοιχεία και Πληροφορίες

6ΜΗΝΟΥ

Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01.2010-30.06.2010

Στοιχεία και Πληροφορίες

3ΜΗΝΟΥ

Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου

Στοιχεία και Πληροφορίες

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES