ποιότητα - πιστοποιήσεις - Creta Farms

ποιότητα – πιστοποιήσεις

Γενική Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση του Ομίλου Εταιρειών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ  έχει σαν σκοπό και δεσμεύεται σε κάθε εγκατάστασή της  για την παραγωγή προϊόντων που καλύπτουν τις συμφωνημένες ή και τις εύλογες απαιτήσεις των πελατών της, τρέχουσες και μελλοντικές, και να βελτιώνει συνεχώς το δείκτη Ποιότητα/Κόστος, έτσι ώστε να αυξάνεται συνεχώς η ικανοποίηση των πελατών, υπηρεσιών και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών, με πλήρη σεβασμό της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας . Δεσμεύεται για την ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων της μέσω τήρησης κανόνων ορθής υγιεινής και βιομηχανικής πρακτικής ενώ έχει φροντίσει να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη διαφύλαξη της υγιεινής των εργαζόμενων-επισκεπτών και της παραγωγής. Παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη (υλική, τεχνολογική, ανθρώπινους πόρους) για τη ορθή διαχείριση χειρισμού και διάθεσης τροφίμων.  Στο  χειρισμό των τροφίμων και της καθαριότητας των επιφανειών λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα όταν υπάρχει επαφή με αίμα & αλλά σωματικά υγρά.

Η αποθήκευση και η διακίνηση προϊόντων κρέατος είναι οργανωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του προϊόντος, που παράγεται και διατίθεται στην κατανάλωση, από εσκεμμένες ενέργειες.

Η διοίκηση αποδεικνύει έμπρακτα την περιβαλλοντική τους συνείδηση στους πελάτες τους και τα ενδιαφερόμενα μέρη και εφαρμόζει Σύστημα  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την διαχείριση όλων των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον και την ασφάλεια και υγιεινή κατά την λειτουργία της χοιροτροφικής μονάδας της επιχείρησης ενώ λαμβάνει μέτρα για την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και την αειφόρο χρήση των πόρων. Διαφυλάσσει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην εταιρεία, έχοντας ορίσει Τεχνικό Ασφάλειας και Γιατρό εργασίας προκειμένου να διερευνώνται οι πιθανοί κίνδυνοι που υπάρχουν στους χώρους εργασίας και να προτείνονται μέτρα για την αποφυγή των κινδύνων αυτώ. Μεριμνά για την εφαρμογή ελάχιστων κοινωνικών προδιαγραφών και αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωσή τους μέσω εφαρμογής προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ με τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας που εφαρμόζει καθορίζει το πλαίσιο της καθημερινής επαγγελματικής συμπεριφοράς όλων των ανθρώπων, βάση των αξιών και της ηθικής με τις οποίες η Εταιρία θέλει να λειτουργήσει.

Για την Creta Farms, η ασφάλεια του καταναλωτή αποτελεί δέσμευση ευθύνης, γι’ αυτό και επιμένουμε στην προσφορά κορυφαίας ποιότητας προϊόντων διατροφής, που στόχο έχουν το ανώτερο γευστικό αποτέλεσμα. Μέσω της Διεθνούς Πατέντας Εν Ελλάδι, κατορθώσαμε να γίνουμε γνωστοί πέρα από τα σύνορα της εγχώριας αγοράς, κατοχυρώνοντας την παγκόσμια καινοτομία μας σε περισσότερες από 40 χώρες του πλανήτη.

Η Creta Farms παράγει 3 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων (Κρέας, Αλλαντικά, Προμαγειρεμένα-Κατεψυγμένα) και εγγυάται 100% υψηλή ποιότητα και ασφάλεια και σε κάθε ένα από αυτά, καθώς εφαρμόζονται τουλάχιστον 20 κατηγορίες αυστηρότατων ποιοτικών ελέγχων σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας – από τις ζωοτροφές έως το τελικό προϊόν. Στο νωπό κρέας, για την ειδική εκτροφή των ζώων μας, οι έλεγχοι ανέρχονται στους 47, ένας για κάθε στάδιο ζωής του ζώου.

Με αυτόν τον τρόπο, η Creta Farms, μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, έχει κατοχυρωθεί ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής χοιρινού κρέατος και η μεγαλύτερη εταιρεία αλλαντικών στην Ελλάδα.

Κάθε χρόνο η Creta Farms πραγματοποιεί υψηλού κόστους επενδύσεις, διασφαλίζοντας στο καταναλωτικό κοινό την προσφορά προϊόντων σταθερά υψηλής ποιότητας και θρεπτικής και διατροφικής αξίας.

Οι αξίες και οι παράγοντες που μας χαρακτηρίζουν, που διέπουν τη σχέση μας με τους καταναλωτές και χαρίζουν στα προϊόντα μας την υψηλή τους ποιότητα, είναι οι εξής:

1. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο

Ο ευγενέστερος καρπός επιλεγμένων ελαιοπαραγωγών της Κρήτης υπόκεινται σε πιστοποιημένες διαδικασίες και αυστηρούς ελέγχους, για να χρησιμοποιηθεί στη συνταγή του “Εν Ελλάδι”.

2. Εκλεκτό κρέας υψηλής ποιότητας

Τα ζώα μας εκτρέφονται κάτω από άριστες συνθήκες, χωρίς να γίνεται χρήση αντιβιοτικών στο στάδιο της πάχυνσης. Το περιβάλλον τους είναι ιδανικό και καταναλώνουν βότανα, εσπεριδοειδή, superfoods και ελαιόλαδο της Κρητικής γης.

3. Πρωτοπορία στον τομέα του Ποιοτικού Ελέγχου

Η Creta Farms διαθέτει εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου, στελεχωμένα από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Στα εργαστήρια βρίσκεται εξοπλισμός αιχμής για την ανίχνευση όλων των παθογόνων μικροοργανισμών εντός 24 ωρών, με τεχνικές μοριακής βιολογίας και ανοσοβιολογίας. Μπορούμε, έτσι, να ελέγχουμε 100% την ασφάλεια των τροφίμων. Επιπλέον, στα εργαστήρια πραγματοποιείται μοριακή ανίχνευση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (GMO/ Μεταλλαγμένα) σε β’ ύλες και τελικά προϊόντα, καθώς και Αλλεργιογόνων (π.χ. γλουτένη, σόγια, μουστάρδα, ξηροί καρποί κ.τ.λ.) στα τελικά προϊόντα. Η Creta Farms είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου που πραγματοποιεί ελέγχους ανίχνευσης DNA ζωικών ειδών (π.χ. ανίχνευση DNA αλόγου) με τις πλέον προηγμένες μεθόδους (PCR).

4. Ερευνητικό Εργαστήριο

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης νέων προϊόντων είναι εξοπλισμένο με σύγχρονη τεχνολογία και υποστηρίζεται με επενδύσεις 5.000.000 ευρώ ετησίως για την ανάπτυξη προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το Εργαστήριο παρακολουθεί συνεχώς και στενά τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των τροφίμων και συνεργάζεται με ανώτατα ιδρύματα και διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι στελεχωμένο με ομάδα έμπειρων και άριστα καταρτισμένων επιστημόνων στον χώρο της βιομηχανίας αλλαντικών.

Για την τελευταία πατέντα της εταιρείας για την έρευνα σχετικά με την εκτροφή των ζώων, χρειάστηκε η επένδυση 4ετούς έρευνας με ελληνικό πανεπιστήμιο. Τα ζώα μας, έτσι, εκτρέφονται με ελαιόλαδο, βότανα και superfoods της Κρήτης.

Πιστοποιήσεις

Η Creta Farms διαθέτει τα εξής πρότυπα και πιστοποιήσεις:

ISO 9001:2008

«Παραγωγή ζωοτροφών για χοίρους. Παραγωγή χοίρων. Πάχυνση χοίρων ειδικής εκτροφής (διατροφή αποκλειστικά με ζωοτροφές φυτικής προέλευσης, χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών). Σφαγή χοίρων. Παραγωγή και διανομή νωπού χοιρινού κρέατος. Σχεδιασμός, παραγωγή, εμπορία και διανομή αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων. Επεξεργασία και συσκευασία ψυγμένων και κατεψυγμένων προμαγειρεμένων έτοιμων φαγητών».

ISO 22000:2005

«Σφαγή χοίρων. Παραγωγή και διανομή αλλαντικών, νωπών και κατεψυγμένων προψημένων κρεατοσκευασμάτων. Επεξεργασία και συσκευασία ψυγμένων αλλαντικών και καταψυγμένων προϊόντων με βάση το κρέας. Κοπή και συσκευασία ημίσκληρων τυριών».

ISO 14001:2004

«Αναπαραγωγή χοίρων. Πάχυνση χοίρων ειδικής εκτροφής (διατροφή αποκλειστικά με ζωοτροφές φυτικής προέλευσης, χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών)».