γενικές συνελεύσεις - Creta Farms

γενικές συνελεύσεις

2019

15.02.2019

Ανακοίνωση αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

Σχέδιο αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης 

Έντυπο εξουσιοδότησης αντιπροσώπου 

Σύνολο μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου 

2018

28.08.2018

Ανακοίνωση αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης μετόχων 

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

Έκθεση ΔΣ

Έντυπο εξουσιοδότησης αντιπροσώπου 

Σχέδιο αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης

13.06.2018

Ανακοίνωση αποφάσεων τακτικής γενικής συνέλευσης μετόχων

Έντυπο εξουσιοδότησης αντιπρόσωπου

Προσκληση μετόχων τακτικής γενικής συνέλευσης

Σχέδιο αποφάσεων τακτικής γενικής συνέλευσης

2017

Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης 

Πρόσκληση γενικής συνέλευσης

Σχέδια αποφάσεων τακτικής γενικής συνέλευσης 

2016

Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης 

Σχέδιο αποφάσεων τακτικής γενικής συνέλευσης 

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

2015

Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης 

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης 

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

2014

Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης 

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης