Διοικητικό Συμβούλιο

  • Aa

Το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη εκ των οποίων τα τρία (3) μέλη είναι εκτελεστικά, τα τέσσερα (4) μέλη είναι μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τα τρία (3) ανεξάρτητα. Η θητεία τους είναι πενταετής (5ετής), λήγουσα στις 30/06/2016.

Αναλυτικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Ημερομηνία Ανάληψης
καθηκόντων
Λήξη
θητείας
Εμμανουήλ Στ. Δομαζάκης Πρόεδρος,
Εκτελεστικό μέλος
30/06/2011 30/06/2016
Κωνσταντίνος Στ. Δομαζάκης Αντιπρόεδρος,
Εκτελεστικό μέλος
30/06/2011 30/06/2016
Ελένη Δομαζάκη Μέλος Δ.Σ.
Μη εκτελεστικό μέλος
30/06/2011 30/06/2016

Βασίλειος Βουμβουράκης

Μέλος Δ.Σ.
Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
16/03/2016 30/06/2016
Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης Μέλος Δ.Σ.
Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
30/06/2011 30/06/2016
Γεώργιος Στεφανόπουλος Μέλος Δ.Σ.
Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
30/06/2011 30/06/2016
Εμμανουήλ Κοζωνάκης Μέλος Δ.Σ.
Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
30/06/2011 30/06/2016
Σύντομα βιογραφικά σημειώματα μελών ΔΣ και Επιτροπής Ελέγχου

 

 

Εμμανουήλ Δομαζάκης
Γεννήθηκε το 1960 στο Ρέθυμνο Κρήτης. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει την εποπτεία του τομέα επενδύσεων όπως επίσης και την εποπτεία της παραγωγικής διαδικασίας - έρευνας & ανάπτυξης της βιομηχανίας κρέατος και αλλαντικών.

 

 

Κωνσταντίνος Δομαζάκης
Γεννήθηκε το 1961 στο Ρέθυμνο Κρήτης. Είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος με εξειδίκευση στο Marketing και το Management. Έχει την εποπτεία της οργάνωσης του Εμπορικού Τμήματος της Εταιρίας, της διοίκησης της Ζωικής Μονάδας, της Βιομηχανικής παραγωγής αλλαντικών και της Οικονομικής Διεύθυνσης.

 

 

Ελένη Δομαζάκη
Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης. Είναι επιχειρηματίας, σύζυγος του Ιδρυτή της εταιρίας και συμμετέχει στα διοικητικά της εταιρείας πάνω από 20 χρόνια.

 

 

Βασίλειος Βουμβουράκης
Γεννήθηκε το 1971 στο Ρέθυμνο Κρήτης. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με εξειδίκευση στην Τεχνολογία Τροφίμων και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εργάζεται στην Creta Farms από το 1997 και από το 2004 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Έρευνας και Ανάπτυξης του ομίλου. 

 

Κοτζαμπασάκης Εμμανουήλ
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος αλλά και διδακτορικού του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Ινστιτούτου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. Zει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εργάζεται ως Company Officer της Aspen Technology Inc (Aspen Tech). Στην παρούσα φάση διατελεί ρόλο Senior Vice President για το κομμάτι των Πωλήσεων και της Στρατηγικής της Εταιρίας. Τα κεντρικά γραφεία της Aspen Tech βρίσκονται στην Βοστόνη των Η.Π.Α. Η Aspen Tech αποτελεί τον κύριο παροχέα εταιρικών λειτουργικών συστημάτων και υπηρεσιών σε βιομηχανίες επεξεργασίας (Process Industries) με παγκόσμια δραστηριότητα και έσοδα της τάξης των 350 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο παρελθόν έχει διατελέσει Senior Vice President για θέματα Στρατηγικής και Marketing, Senior Vice President για το κομμάτι Engineering Business Unit και τέλος Vice President στο τμήμα Engineering of Software Products (Θέσεις στην Aspen Technology). Πριν την ένταξη του στην Aspen Tech, διετέλεσε Chief Executive Officer στην Linnhoff March, η οποία εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και ασχολείται με θέματα process software and design. Πριν την Linnhoff March, υπήρξε βοηθός καθηγητή στο τμήμα χημικών μηχανικών του ινστιτούτου επιστήμης και τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

 

Στεφανόπουλος Γεώργιος
Γεννήθηκε την 1/6/1947. Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και διαμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

 

 

Εμμανουήλ Κοζωνάκης
Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Εμπορικής (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), Λογιστής. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 8/9/1948.