Περιβάλλον

  • Aa

Η CRETA FARMS, έχοντας ως στόχο τη λειτουργία της σε αρμονία με την κοινωνία και τη φύση, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ως σύγχρονη και δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία, εντάσσει στις επιχειρηματικές της πρακτικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις.Προερχόμενοι από ένα υπέροχο νησί με θαυμαστό περιβάλλον, δε θα μπορούσαμε παρά να σεβαστούμε απόλυτα τον ανεπανάληπτο φυσικό πλούτο που κληρονομήσαμε και θα κληροδοτήσουμε στις ερχόμενες γενιές. Γι’ αυτό, για την CRETA FARMS η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μονόδρομος.

Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της, η CRETA FARMS εφαρμόζει την πράσινη ανάπτυξη ως φιλοσοφία και ηθική δέσμευση απέναντι στην Κρήτη και την Ελλάδα, τους Κρήτες και τους Έλληνες. Έτσι, σε όλες τις διαδικασίες που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της, από την επιλογή πρώτων υλών και την επεξεργασία μέχρι τη συντήρηση και τη συσκευασία, τηρούνται οι αυστηρότερες εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές.

Η CRETA FARMS όμως δεν περιορίζεται στις ελάχιστες απαιτήσεις των κανονισμών, αλλά θέτει - με δική της πρωτοβουλία και με το συνεπαγόμενο υψηλό κόστος επενδύσεων - υψηλότερα στάνταρτ, για να εξασφαλίσει απόλυτα ότι στο σύνολο των δραστηριοτήτων της θα παραμένει πρωτοπόρος σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Ανακύκλωση: Μια υπόθεση όλων μας

 

Διοίκηση και εργαζόμενοι στην CRETA FARMS, από κοινού ασπάζονται ένα κοινό όραμα «πράσινης ανάπτυξης». Ένα όραμα που διαμορφώνει -πέρα από τις παραγωγικές δραστηριότητες της CRETA FARMS - και την προσωπική ευθύνη του καθενός, την προσωπική του στάση απέναντι στο περιβάλλον και την προστασία του. Για το λόγο αυτό, εφαρμόζονται ολοκληρωμένα εσωτερικά προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικών υλών, συσκευασιών αλουμινίου και φορητών ηλεκτρικών στηλών.

Από το 2002, η CRETA FARMS συνεργάζεται με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ), συμμετέχοντας και συμβάλλοντας ενεργά στο μείζον θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η ΕΕΑΑ με τα έργα ανακύκλωσης Μπλε Κάδου/Μπλε Κώδωνα, υποστηρίζει και αναπτύσσει ένα ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών στην Ελλάδα ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών μας στόχων όπως έχουν τεθεί από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Η CRETA FARMS στηρίζει την προσπάθεια δημιουργίας υποδομής ανακύκλωσης στη χώρα μας καταβάλλοντας μεγάλες χρηματικές εισφορές ετησίως. Μέχρι σήμερα, το συνολικό ύψος χρηματικών εισφορών της CRETA FARMS στην ΕΕΑΑ μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί στη χρηματοδότηση 2.667 μπλε κάδων ανακύκλωσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΕΑΑ και τη δράση της μπορείτε να βρείτε εδώ: www.herrco.gr

 

Yγρά απόβλητα: Αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό

 

Ένα πολύ σημαντικό ζητούμενο που προκύπτει από την «πράσινη» στρατηγική της CRETA FARMS, είναι να μεγιστοποιείται κάθε φορά η δυνατότητα ανακύκλωσης υλικών, παραπροϊόντων και αποβλήτων. Η μεγιστοποίηση αυτή μπορεί και επιτυγχάνεται μόνο μέσω σημαντικών και κυρίως, συνεχών επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες. Παρά το υψηλό κόστος των επενδύσεων αυτών, το αποτέλεσμα κάνει όλους εμάς στην CRETA FARMS υπερήφανους, καθώς η εταιρία μας κατατάσσεται στις καλύτερες εταιρίες -στην κατηγορία της- από πλευράς περιβαλλοντικής προστασίας, στην Ν/Α Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της χοιροτροφικής μονάδας και του εργοστασίου αλλαντικών γίνεται σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού που, με συνεχείς προσθήκες και βελτιώσεις, χρησιμοποιεί πάντα την αιχμή της σύγχρονης τεχνολογίας.

Το παραγόμενο νερό του βιολογικού χρησιμοποιείται για το πότισμα όλων των δέντρων και καλλωπιστικών φυτών που υπάρχουν στην εταιρία. Ένα μεγάλο μέρος του αξιοποιείται σε διάφορες χρήσεις, μειώνοντας έτσι τις απαιτήσεις για καθαρό νερό ενώ προβλέπεται στο άμεσο μέλλον και η χρήση του για άρδευση αγροτικών καλλιεργειών αλλά και περιαστικού πρασίνου.


Η επεξεργασία αποβλήτων όμως, δε σταματά στα υγρά. Όλες οι μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων -κάθε πιθανής μορφής- της CRETA FARMS είναι μεγάλης απόδοσης.

Στερεά απόβλητα/Κομποστοποίηση

 

Στα στερεά απόβλητα, η φιλοσοφία της ανακύκλωσης βρίσκει την καλύτερη εφαρμογή της στη σύγχρονη, μοναδική στο είδος της, υψηλής τεχνολογίας μονάδα επεξεργασίας (κομποστοποίησης), η οποία αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία και για πρώτη φορά χρησιμοποιείται σε μεγάλης κλίμακας εφαρμογή για την επεξεργασία της χοιρινής κοπριάς.
 

Το προϊόν της μονάδας κομποστοποίησης χρησιμοποιείται ως πλούσιο σε θρεπτικά μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία εδαφοβελτιωτικό, συνεισφέροντας στη σημαντική μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων από τους καλλιεργητές αλλά και την ουσιαστική βελτίωση της δομής των αγροτικών εδαφών, αυξάνοντας σημαντικά τις αποδόσεις των καλλιεργειών. Ένας ακόμη κίνδυνος για το περιβάλλον προκύπτει από τα ζωικά απόβλητα.

Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί ότι σε ολόκληρη την Κρήτη, με την τόσο ανεπτυγμένη κτηνοτροφία, η CRETA FARMS έχει τη μοναδική πλήρως αδειοδοτημένη μονάδα αδρανοποίησης ζωικών αποβλήτων. 

ΘΕΡΜΟΦΕΡΤ: Ανταποδίδοντας στη γη.

 

Πρόκειται για ένα 100% φυσικό εδαφοβελτιωτικό προϊόν, χωρίς κανενός είδους πρόσθετο (οργανικό ή ανόργανο) και πλήρως απαλλαγμένο απο βλαβερούς μικροοργανισμούς. Μια μοναδική επιλογή, ιδανική για επαγγελματική καλλιέργεια ή για ερασιτεχνική βοτανική.