Διοικητικό Συμβούλιο

  • Aa

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ονοματεπώνυμο Θέση Ιδιότητα
Εμμανουήλ Σ. Δομαζάκης Πρόεδρος &
Δ/νων Σύμβουλος
Εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Στ. Δομαζάκης Αντιπρόεδρος &
Δ/νων Σύμβουλος
Εκτελεστικό μέλος
Ελένη Δομαζάκη Μέλος Μη εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Μοράκης Μέλος Εκτελεστικό μέλος
Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκης Μέλος Ανεξάρτητο,
μη εκτελεστικό μέλος
Γιώργος Στεφανόπουλος Μέλος Ανεξάρτητο,
μη εκτελεστικό μέλος
Εμμανουήλ Κοζωνάκης Μέλος Ανεξάρτητο,
μη εκτελεστικό μέλος