Κύπρος

  • Aa

Πρώτο εγχείρημα της Creta Farms στην προσπάθειά της για διεθνή παρουσία αποτέλεσε η γειτονική Κύπρος.

Πριν καν αναπτύξει το καινοτόμο μοντέλο διείσδυσης, που πλέον αποτελεί συνοδοιπόρο στο ταξίδι της ανάπτυξης, η εταιρία μέσω τοπικού συνεργάτη καταφέρνει όχι μόνο να διεισδύσει στη μικρή, με κοινή όμως γευστική κουλτούρα κυπριακή αγορά αλλά και να έχει αισθητή παρουσία με ολοκληρωμένο κωδικολόγιο και των τριών μαρκών, εν ελλάδι / φιλικό / 0-3%.